ΦΡΑΓΚΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε Κατασκευή & Εμπορία ειδών αρχειοθέτησης.......Χονδρική Πώληση...........

 
Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. *Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. (Directiva 2002/58/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) *Παρακαλώ δεχθείτε τις απολογίες μας για οποιαδήποτε ενόχληση σας προκαλέσαμε. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτική αλληλογραφία, παρακαλώ πατήστε στο link που ακολουθεί, ώστε να διαγραφεί η διεύθυνση σας από την λίστα μας.


Αυτό το email στάλθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση *|EMAIL|*
γιατί το έλαβα; Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από την λίστα παραληπτών πατήστε εδώ ενημέρωση συνδρομής
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*